Följ oss på Facebook  
 
         
 
 
  Byggnation av bostäder, skolor, kontor och kommunikationsanläggningar

LM Bygg AB är ett kvalitetsmedvetet byggföretag med gedigen erfarenhet och kunskap inom nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad.

Vi har under många år utfört nybyggnation av bostadsfastigheter i Skåne med tyngdpunkten förlagd till Malmöregionen.

Vi har även i stor utsträckning utfört totalombyggnader av förvaltningsfastigheter för sjukhus, skolor, hotell, kontor och industri huvudsakligen belägna i Malmö / Lund - regionen och Sydvästra Skåne.